Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakres udzielanych informacji

Wszelkie informacje publiczne, które nie są dostępne na stronie BIP I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza, dostępne są na złożony wniosek: osobiście - w sekretariacie szkoły lub: na piśmie -złożonym drogą pocztową lub przez e-mail.

Zatrzymaj banner przewijany